Finnmark fylke


 

Finnmark er både det nordligste og det østligste fylket i Norge. Fylket er landets største i areal, men det minst befolkede. Bebyggelsen er ganske spredt og avstandene er store. Finnmark grenser til Troms fylke i Norge, samt til Lappland i Finland og Murmansk i Russland. Fylkesadministrasjonen er i Vadsø.

shutterstock_419357959

Fylkets historie

Finnmark ble et eget hovedlén i 1576 og eget amt i 1660 under navnet Vardøhus amt. I 1787 ble amtet slått sammen med Senjen og Tromsø fogderi og amtet byttet navn til Finnmarkens amt. Senjen og Tromsø ble senere et eget amt som i dag er Troms fylke. I 1919 byttet Finnmarkens amt navn til Finnmark fylke.

Geografi

Finnmark fylke har et areal på 48 631,09 km2. Det bor rundt 75 760 innbyggere i Finnmark. Finnmarksvidda dekker mer enn en tredjedel av fylkets areal. Fylkets samlede kystlinje er på 6844 km, dersom man regner med øyene. Fylket har mange nasjonalparker og fredede områder. Fylkets høyeste fjell er Øksfjordjøkelen (1191 moh). Multe er Finnmarks fylkesblomst.

Viktige byer i Finnmark

Vest i Finnmark ligger Alta og Hammerfest. I nord ligger Honningsvåg og i øst ligger Sør-Varanger, Vardø og Vadsø. På Finnmarksvidda ligger tettstedene Kautokeino og Karasjok, som også er Norges to største kommuner i areal. Andre tettsteder i fylket er Lakselv, Båtsfjord og Bjørnevatn