Hammerfest kommune


Hammerfest kommune har omtrent 10 100 innbyggere (2013). Kommunen består av Forsøl, Hønseby, Rypefjord, Akkarfjord, Hellefjord, Kårhamn, Sandøybotn og selve Hammerfest by. Hammerfest sentrum er det største tettstedet i kommunen med 7830 innbyggere, mens Rypefjord har 1900 innbyggere.

hammerfest_498166219

Kommunens geografi

Hammerfest kommune er 848,6 km2. Kommunen er fordelt på de tre øyene Kvaløya, Seiland og Sørøya. Hammerfest by ligger på Kvaløya. Det er tettbebyggelse i selve sentrum, men det meste av landskapet er runde, skogløse fjell. Kommunens høyeste punkt er Seilandstuva (1078 moh.). Klimaet er preget av milde vintre og svalere somre. Det kan bli mye snø om vinteren.

Kommunereformer og sammenslåing

Dagens kommunegrenser ble fastsatt i 1992 etter at Sørøysund kommune ble en del av Hammerfest kommune. Grensene kan bli endret igjen i løpet av den kommende kommunereformen i 2016. Byens kommunevåpen viser en sølvfarget isbjørn på en rød bakgrunn.

En kommune i vekst

Hammerfest har blitt den nest største byen i Finnmark, målt i innbyggertall. Deler av veksten skyldes anlegget på Melkøya. Befolkningen har en ung snittalder og de fleste i kommunen er bosatt i tettsteder. Hammerfest kommune har fire barneskoler, fem kombinerte barne- og ungdomsskoler og en ungdomsskole. Det er også en spesialskole i kommunen samt en videregående skole og et universitet.