Næringslivet i Hammerfest


Næringslivet i Finnmark har alltid vært preget av fiskeindustrien. Fiske er fortsatt viktig i Hammerfest, selv om det ikke lenger er fiskeforedlingsindustri i byen. Men andre næringer har kommet til. En av de nyere industriene i byen er gassanlegget på Melkøya. Hit kommer gass fra Snøhvitfeltet for å bli kjølt ned og behandles. Anlegget på Melkøya startet opp driften i 2007. Mye av veksten i innbyggertall skyldes anlegget på Melkøya. Polarbase ligger også ved Hammerfest og støtter oljeaktiviteten i havet. Mange ser for seg at olje- og gassindustrien blir stadig viktigere for Hammerfest i framtiden.

shutterstock_250025170

Offentlige jobber

Hammerfest har også flere offentlige arbeidsplasser. Hammerfest tingrett ligger i byen og det samme gjør hovedsetet til Vest-Finnmark politidistrikt. Hammerfest sykehus ligger på Fuglenes. Byen har også flere skoler i tillegg til at selve byen har mange offentlige ansatte.

Turisme

I de senere årene har byen også blitt mer populær blant turister, og turistnæringen har vokst seg stor og viktig. Mange turister kommer med Hurtigruten som har daglige anløp i byen. I byen er det også fire hoteller, flere restauranter og utesteder. Selv om turismen har gått litt ned i et par år blir også turisme framhevet som en viktig næring i Hammerfest i tiden framover.